“Vjera je u srcu a ne u bradi”

“Vjera je u srcu a ne u bradi”

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Koji propis važi za onoga ko kaže “Vjera je u srcu a ne u bradi. Brada je samo dekoracija.”?

Odgovor: Dekoracija? On ismijava Sunnah. On ismijava Sunnah, a da ima vjeru u srcu – ne bi brijao bradu.

Njegovo brijanje brade dokazuje da su njegova vjera i îmân smanjeni.