Vjenčanje u crkvi

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Ja sam mladić koji je oženjen kršćankom. Ona sa mnom ide na Džume i Bajrame – u nadi da će biti upućena. Ona međutim draži od mene da odem sa njom u crkvu i da sveštenik blagoslovi naš brak – iako se samo radi o državnoj formalnosti. Da li mi je dozvoljeno otići sa njom…

Odgovor: Ne, ne. Ne smiješ ići sa njom. Sveštenik te uopšte neće blagosloviti. On je šajtân – a ne sveštenik. Blagoslov nije kod njega, nego dolazi od Allâha. Stoga nemoj ići sa njom – i mrzi njenu vjeru. Mrzi njenu vjeru strašno mnogo.