Veća cijena trgovačke robe prilikom odgađanja naplate

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

 

Pitanje: Ja prodajem ječam nekim ljudima koji imaju goveda. Neki od njih traže od mene da im odgodim naplatu do naredne sedmice. Ja pristanem na to, ali povećam cijenu. Da li je to dozvoljeno?

Odgovor: Da, dozvoljeno je da povećaš cijenu na osnovu odgođenog vremena.