Vazovi između rekata na Teraviji

Govornik: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (umro 1420)

Izvor:

 

Pitanje: Da li je imamu masdžida koji ljudima prevodi Teraviju dozvoljeno da u pauzama između rekata podsjeti ljude na neke stvari, kao na primjer da priča o namazu i slijeđenju Allâhovoga poslanika , ili da upozorava protiv nekih novotarija i širka?

Odgovor: To može biti i dozvoljeno i zabranjeno.

Ukoliko se to zasniva na nekom incidentu koji se desio – u tome slučaju je to obavezno.

Ukoliko je međutim navika da imâm drži predavanja na primjer nakon svakoga četvrtoga rekata i slično – to je u suprotnosti sa Sunnetom Allâhovoga poslanika .