Uzroci za ulazak u Džannah i Džahannam su određeni

Autor: Šajkh-ul-Islâm Ahmad bin Tajmijjah

Izvor: Mukhtasar-ul-Fatâwâ al-Misrijjah (1/336-337)

Autentično je prenešen hadîth:

كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي جَنَازَةٍ فَجَعَلَ يَنْكُتُ الأَرْضَ بِعُودٍ، فَقَالَ ‏”‏ لَيْسَ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ وَقَدْ فُرِغَ مِنْ مَقْعَدِهِ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ‏”‏‏.‏ فَقَالُوا أَفَلاَ نَتَّكِلُ قَالَ ‏”‏ اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ ‏”‏‏

Bili smo sa Allâhovim poslanikom صلى الله عليه وسلم na Džanâzi, pa je parao po zemlji štapom i rekao: “Nema nikoga od vas, a da mu nije određeno mjesto u Džennetu ili Džehennemu”. Prisutni upitaše: “Hoćemo li se osloniti na to?”, a on reče: “Radite, a svakome je olakšano (da čini) ono što mu je određeno”. (al-Bukhârî 6217 i Muslim 2647)

Allâh dakle već zna kako će sve biti. On je predstavio uzroke za sve i zna da će se sve desiti preko ovih uzrokâ.

Ukoliko bi osoba rekla “Samim time što Allâh zna da ću ja imati dijete, ja se ne trebam ženiti” – takva osoba je glupa. Allâh zna ono što će biti preko uzrokâ koje je On odredio – kao što su polni odnos i drugo. On takođe zna da će neko biti zasićen hranom dok će neko drugi biti ubijen. Čovjek dakle mora prihvatiti uzroke (kao što su `ibâdah, dova i drugo) koje je Allâh سبحانه وتعالى odredio. Rob neće dobiti ništa osim onoga što je Allâh odredio – sa svim uzrocima toga. Allâh je stvorio i to i uzroke toga.