Uzimanje lijeka u Ramadhânu

Autor: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn

Izvor: Madžmû`-ul-Fatâwâ (19/120)

Pitanje: Moja majka je uzela svoju medicinu neposredno nakon zore u Ramadhânu. Ja sam joj rekao da mora napostiti dan ukoliko uzme medicinu.

Odgovor: Onaj ko uzme svoju medicinu nakon zore u Ramadhânu nema validan post – jer je namjerno uzeo svoju medicinu. On je dužan postiti ostatak dana, osim u slučaju da nije u stanju nastaviti postiti zbog bolesti. U tome slučaju mu je dozvoljeno da ne posti, a taj dan će napostiti – jer je namjerno prekinuo post.

Bolesniku nije dozvoljeno uzimati medicinu dok posti u Ramadhânu, ukoliko se ne radi o nuždi. Primjer takve nužde je da se osoba boji da će umrijeti. Stoga mu dajemo medicinu; u tome slučaju je u redu da prekine post.