Uvijek je zabranjeno klanjati u štali za deve

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Da li zabrana obavljanja namaza u štali za deve važi samo kada su deve u njoj?

Odgovor: Ne, zabrana nije specifična samo za taj slučaj. Ne možeš ni klanjati u štali ako su deve u njoj. Kako ćeš klanjati ako su deve u njoj? Zabrana je dakle generalna, bez obzira da li su deve u štali ili ne.