Uticaj samozadovoljavanja na post

Uticaj samozadovoljavanja na post

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor: http://alfawzan.af.org.sa/node/14891

Pitanje: Koji je propis za samozadovoljavanje tokom dana u Ramadhânu? Šta je osoba dužna učiniti ukoliko se to desilo prije više godina – a nije napostila te dane?

Odgovor: Samozadovoljavanje je zabranjeno u Ramadhânu i van njega. Ukoliko završi sa ejakulacijom, post je prekinut – jer on samozadovoljavanjem stimuliše svoju strast. Na taj način je post prekinut.

On je bio griješan i dužan se odmah pokajati. Dužan je napostiti taj dan i takođe dati hranu siromašnima – zbog toga što je odgodio napaštanje.