Uticaj dove na ono što je određeno

Govornik: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn

Izvor: Fatâwâ Arkân-il-Islâm (124)

Pitanje: Može li dova uticati na ono što je već određeno čovjeku?

Odgovor: Nema sumnje da dova može uticati na ono što je već zapisano, ali je ova promjena takođe zapisana radi dove. Znači nemoj misliti da moliš Allâha za nešto što nije zapisano. Dova je zapisana kao i njen rezultat. Zato vidimo da učači uče za bolesne koji ozdrave. Ovo nalazimo u predaji o grupi koju je poslao poslanik صلى الله عليه وسلم pa su oni završili kao gosti kod naroda koji ih međutim nije primio. Bilo je određeno da zmija ujede njihovoga vođu, pa su zamolili ashabe da uče za njega. Oni su pristali pod uslovom da budu plaćeni. Dobili su stado koza pa je jedan od ashaba učio za njega, nakon čega je on ustao kao da mu ništa nije bilo. Ovo ukazuje na to da je učenje uticalo na ozdravljenje bolesnika.

Na ovaj način dova ima uticaj, ali ne utiče na već određeno, jer je to zapisano prema svome načinu i sredstvu. Sve je unaprijed određeno kod Allâha. Isto tako Allâhovom dozvolom sva sredstva imaju uticaj na posljedice. Tako su i sredstvo i rezultat zapisani.