Uspostavljanje Tawhîda

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Kako musliman uspostavlja Tawhîd u svome srcu i kada može znati da ga je uspostavio?

Odgovor: Čovjek ne treba hvaliti samoga sebe, ali se međutim treba potruditi da uspostavi Tawhîd i da se udalji od Širka – i Allâh سبحانه وتعالى će mu podariti uspjeh. On dakle treba učiniti što može, a uspjeh dolazi od Allâha. Ne treba međutim hvaliti samoga sebe.