Uspostavljanje drugoga džemata za Jaciju dok se klanja Teravija

Govornik: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn

Izvor:

 

Pitanje: Koji je propis za uspostavljanje drugoga džemata dok ljudi klanjaju Teraviju u Ramadhânu? Čuo sam da neki kažu da je to novotarija, dok drugi kažu da je to u redu tokom zadnjih deset noći – dok je početkom i sredinom Ramadhâna to novotarija.

Odgovor: Ono što je ispravno je da se čovjek, kada uđe u masdžid dok ljudi klanjaju Teraviju, bez obzira da li je sam ili sa grupom ljudi, priključi imamu sa nijjetom da klanja Jaciju. Kada imam preda Salâm, oni će pojedinačno dovršiti (Jaciju) – a ne u džematu. Ovo je ono što je ispravno po ovome pitanju. Što se tiče uspostavljanja drugoga džemata u istome masdžidu, to bez sumnje nije propisano. On se dakle treba priključiti imamu sa nijjetom da klanja Jaciju.

Neko će možda upitati: Da li je onome ko klanja obavezni namaz ispravno klanjati zajedno sa osobom koja klanja dobrovoljni namaz?

Da; ovo se dogodilo u vrijeme Allâhovoga poslanika صلى الله عليه وسلّم. Mu`âdh bin Džabal رضي الله عنه je običavao klanjati Jaciju sa Allâhovim poslanikom صلى الله عليه وسلّم, a zatim bi odlazio svome narodu i predvodio im isti namaz – koji je dakle njemu bio dobrovoljan dok je njima bio obavezan. Ovo se dogodilo u vrijeme Allâhovoga poslanika صلى الله عليه وسلّم – a Allâh عز وجل je to odobrio. Allâhov poslanik صلى الله عليه وسلّم je naizgled znao za to i odobrio je to.

Imâm Ahmad bin Hanbal رحمه الله je spomenuo da, ukoliko čovjek uđe dok imam klanja Teraviju, treba mu se priključiti sa nijjetom da klanja Jaciju.