Uspostavljanje drugog džemata u džamiji

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Da li je dozvoljeno uspostaviti drugi džemat u džamiji nakon što je prvi džemat obavio namaz?

Odgovor: Ukoliko im je namjera bila da iz nekog razloga ne klanjaju za imâmom, to nije dozvoljeno. Ukoliko im međutim to nije bila namjera, nego su došli u džamiju da klanjaju sa imâmom ali su propustili namaz sa imâmom – nema smetnje da uspostave džemat.