Uslovi za Sadaqu

Uslovi za Sadaqu

Govornik: Imâm `Abdul-`Azîz bin `Abdillâh bin Bâz

Izvor: Fawâ’id min at-Tafsîr, strana 77

Neki učenjaci kažu da Sadaqah bude prihvaćena ukoliko se ispune slijedeći uslovi:

1 – Ona mora biti zarađena na dozvoljen način.

2 – Ona mora biti udijeljena iskreno i Allâha radi – zbog Njegove nagrade. Ona se dakle ne smije udijeliti da bi to vidjeli ljudi ili da bi se stekao ugled.

3 – Ona se mora udijeliti u dobre svrhe koje Allâh voli. Primjer toga je dobrotvorni projekat, a ne nešto što širi nered i razdor.

Sadaqah dakle mora biti pribavljena na ispravan način i udijeljena na ispravan način – Allâha radi i vjerovanjem u Njega, iz ljubavi prema Njemu i želje za Njegovom عز وجل nagradom.