Uslovi za Ruqju

Autor: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn

Izvor: al-Qawl al-Mufîd (1/187)

Da bi Ruqjah bila dozvoljena moraju se ispuniti slijedeći uslovi:

1 – Ne smije se vjerovati da je ona sama po sebi od koristi bez Allâha. Zabranjeno je vjerovati da ona sama po sebi pomaže bez Allâha i to je Širk. On treba vjerovati da je ona sredstvo koje jedino donosi korist Allâhovom dozvolom.

2 – Da nije u suprotnosti sa vjerom. Primjer toga je da neko drugi mimo Allâha bude obožavan ili da se traži zaštita od džinnâ i slično. To je zabranjeno i Širk.

3 – Da je razumljiva i poznata. Hamajlije i magija nisu dozvoljeni.