Uslovi za pričanje sa stranim ženama

Autor: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn (umro 1421)

Izvor: Fath Dhîl-Džalâl wal-Ikrâm (1/172)

Dozvoljeno je pričati sa stranom ženom ukoliko se ispune dva uslova:

1 – Da ne postoji rizik za smutnju

2 – Da postoji potreba za pričanje sa njom

Jedini izuzetak su strane žene sa kojima čovjek ima običaj pričati. To je dozvoljeno. Primjer toga je da čovjek priča sa ženom svoga brata i da je pozdravi kada im dođe. Ona takođe pozdravi njega – a ljudi ne smatraju da je time učinjena šteta.