Uslovi za pokajanje od novotarije

Govornik: Šajkh `Ubajd bin `Abdillâh al-Džâbîrî

Izvor:

 

Pitanje: Da li novotar, ako želi učiniti pokajanje za svoju novotariju, mora ispuniti uslove za Tawbu (pokajanje)? Da li su uslovi za Tawbu od novotarije isti kao i uslovi za Tawbu od nepokornosti? Prihvatamo li pokajanje novotara bez njegovoga ispunjavanja bilo kakvih uslova? Čuli smo neke od studenata da govore da mu je dovoljno da učini pokajanje, bez ispunjavanja uslova. Da li je ovo ispravno?

Odgovor: To nije ispravno. Pokajanje od novotarije je isto kao i pokajanje od nepokornosti. Ovdje međutim moram navesti da on, ukoliko je griješio javno, bez obzira da li se radi o nepokornosti putem novotarije ili nečega drugog, Allâhu javno mora učiniti pokajanje i objasniti da je činio grešku, ukoliko je pozivao ljude na ovu novotariju, podsticao na nju, i njome mamio ljude.

A kao što sam vam rekao, pokajanje od novotarije je isto kao i pokajanje od nepokornosti. Moraju biti prisutne dvije stvari:

1. Ispravljanje svoga stanja

2. Bajân (objašnjavanje i objavljivanje istine koju je sakrivao ili iskrivljavao)