Uslovi za lov sa psom

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Da li je uslov pustiti psa u ime Allâha da bi plijen bio dozvoljen?

Odgovor: Da; može ga jesti ukoliko je pustio psa u ime Allâha – a u protivnom ne. Ukoliko dakle pri puštanju dresiranoga psa spomeneš Allâhovo ime, možeš jesti plijen. Drugim riječima, moraju se ispuniti dva uslova:

1 – Da ti pustiš psa, a da pas ne ode na sopstvenu inicijativu.

2 – Da prilikom puštanja psa spomeneš Allâhovo ime.