Uslov za osuđivanje vladara

Uslov za osuđivanje vladara

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Mnoga pitanja se odnose na čovjekovo javno osuđivanje Marwâna u vezi sa minberom i Bajramskom khutbom. Dokazuje li ovo da je dozvoljeno javno osuđivanje vladara?

Odgovor: U njihovome prisustvu. Ukoliko vladar griješi, dozvoljeno ga je osuditi u njegovome prisustvu. On se dakle ne osuđuje ogovaranjem na pijacama i sa minbêrâ u njegovome odsustvu. To nije dozvoljeno. Ukoliko vladari međutim griješe, u njihovome prisustvu ih treba korigovati i podsjetiti šta je Sunnah.