Uslov za držanje predavanja u džamijama Ahl-ul-Bid`a

Govornik: `Allâmah Zajd bin Muhammad al-Madkhalî (umro 1435)

Izvor:

 

Pitanje: Ukoliko novotari zatraže od mene da dođem u njihovu džamiju da im održim vaz ili khutbu, da li da odem tamo ili da odbijem?

Odgovor: Nemoj odbijati ukoliko Ahl-ul-Bid`a žele da dođeš u njihovu džamiju da im održiš khutbu, vaz, seminar ili predavanje. Dužan si međutim pričati o njihovoj novotariji; upozori protiv nje i pojasni njenu štetu koristeći dokaze iz Qur’âna i Sunneta. Nadajmo se da će Allâh عَزَّ وَجَلَّ uputiti neke od njih putem govora, vaza ili khutbe. U tom slučaju ćeš biti nagrađen za to.