Uslikavanje na svetim mjestima za uspomenu

Uslikavanje na svetim mjestima za uspomenu

Govornik: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn

Izvor:

Pitanje: Koji je propis za uslikavanje na svetim mjestima za uspomenu?

Odgovor: Uslikavanje ljudi ili životinja kao što su na primjer deve za uspomenu nije dozvoljeno. To nije dozvoljeno jer bi to bile slike, a poslanik صلى الله عليه وسلّم nas je obavijestio da meleki ne ulaze u kuće u kojima se nalaze slike. Jedini izuzetak su omalovažavajuće slike kao one na madracima, jastučićima i slično. Slike životinja ili ljudi za uspomenu međutim uopšte nisu dozvoljene.

Što se tiče slika Ka`be za uspomenu, ili brdâ Mine, brda `Arafah, masdžida Namirah, masdžida Muzdalifah te masdžida al-Khajr na Mini, to je u redu ukoliko ne vodi ka nečemu što je Šerijatski zabranjeno. Slike postaju zabranjene ukoliko vode ka nečemu zabranjenom. U protivnome su u principu dozvoljene.

Pitanje: Na slikama ovih masdžidâ će se zasigurno nalaziti muškarci, žene i druga stvorenja – jer ih je nemoguće izbjeći prilikom uslikavanja.

Odgovor: Da. Ukoliko ljudi budu na tim slikama – treba im ukloniti lica tako da postanu dozvoljene.