Uska odjeća žene pred drugim ženama

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor: Makânat-ul-Mar’ah fil-Islâm, strana 640

Pitanje: Da li uska odjeća žene pred drugim ženama spada u okvir poslanikovih صلى الله عليه وسلم riječi “… žene koje su obučene a gole…”?

Odgovor: Nema sumnje da ženi nije dozvoljeno da nosi usku odjeću koja oslikava njenu figuru. To joj je jedino dozvoljeno kada je sa svojim mužem. U protivnom joj to nije dozvoljeno – pa makar ona bila sa drugim ženama. U tome slučaju ona predstavlja loš uzor za druge. Ukoliko je vide da nosi sličnu odjeću, ugledat’ će se na nju.

Pored toga joj je naređeno da pokrije svoju `Awru pred svima osim pred svojim mužem. Ona treba pokriti svoju `Awru pred ženama na isti način kao i pred muškarcima. Jedino što može pokazivati drugim ženama je ono što se smatra normalnim, kao lice, ruke i stopala, za koje postoji potreba da se pokažu.