Upozorenje protiv preminulog novotara

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Da li je dozvoljeno upozoravati protiv preminulog novotara da bi se ljudi klonili zla novotarija koje je praktikovao?

Odgovor: Upozoravaj protiv novotarije a ostavi pojedince. Ukoliko međutim vidiš da je neko prevaren od strane izvjesnog pojedinca, da uzima znanje od njega i da ga uvažava, objasni mu da je on neprikladan i da je novotar.