Upozorenje protiv njih je ispravno

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitalac: Pročitao sam vašu knjigu “al-Adžwibah al-Mufîdah `an As’ilat-il-Manâhidž al-Džadîdah”. U fusnotama sam vidio da se spominju daije kao što su Sajjid Qutb, al-Mawdûdî, Salmân al-`Awdah, Nâsir al-`Umar i `Â’idh al-Qarnî.

al-Fawzân: To nisu moje fusnote, nego njegove.

Pitalac: To su fusnote Šajkha Džamâla.

al-Fawzân: Da.

Pitalac: Neki kažu da su fusnote dodane nakon što ste vi napisali vaš predgovor. Da li je to tačno?

al-Fawzân: Ne. On je sakupio fusnote i dodao ih u knjigu.

Pitalac: Da li vi znate za njih?

al-Fawzân: Da. Šta je sa njima?

Pitalac: Neki kažu da ih je Šajkh Džamâl dodao nakon što vam je pokazao knjigu.

al-Fawzân: Da. Šta je sa njima?

Pitalac: U njima se upozorava protiv izvjesnih daija. Da li je to upozorenje ispravno?

al-Fawzân: Da, ispravno je.

 

 

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân je rekao:

“Sva hvala pripada Allâhu. Dao sam moju dozvolu Šajkhu Džamâlu bin Furajhânu al-Hârithîju za štampanje knjige “al-Adžwibah al-Mufîdah `an As’ilat-il-Manâhidž al-Džadîdah”, koju je on sastavio od mojih odgovora na pitanja studenata tokom predavanja. Ja sam mu dao dozvolu da štampa knjigu zajedno sa njegovim komentarima i kasnijim dopunama koje se nisu nalazile u prethodnim izdanjima. Da Allâh svakoga uputi na istinu i rad u skladu sa njom. Neka je salawât i mir na Muhammada, njegovu porodicu i ashabe.”

(Sâlih bin Fawzân al-Fawzân, al-Adžwibah al-Mufîdah `an As’ilat-il-Manâhidž al-Džadîdah, strana 13)