Upozorenje protiv dvije odvratne sumnje

Govornik: `Allâmah Rabî` bin Hâdî al-Madkhalî

Izvor:

 

Savjetujem omladini da ne sluša dvije odvratne sumnje.

Prva sumnja je da trebamo čitati knjige Ahl-ul-Bid`a i sjediti sa njima, te uzimati ono što je istina – a ignorisati neistinu.

Ovo je igralo veliku ulogu, do te mjere da je mnogu omladinu izbacilo iz Salafî manhadža, i bacilo pravo u ruke ljudi neistine i Ahl-ul-Bid`a.

Jadnik čita knjige Ahl-ul-Bid`a, ali ne može raspoznati istinu od neistine, pa istinu smatra neistinom a neistinu istinom – i odlazi u zabludu.

Druga sumnja je: “Nemojte čitati knjige pobijanja. Knjige pobijanja, knjige pobijanja, knjige pobijanja”.

Oni smatraju da mi trebamo čitati knjige novotarija, i knjige napadanja i ismijavanja Salafî manhadža i njegovih ljudi, slušati njihove kasete, radio stanice, medije i glasine – i učiniti sebe primaocima svih ovih stvari.

Ali ne trebamo zamarati naše oči knjigama pobijanja. Zašto? Zato što ih one otkrivaju! Otkrivaju njihove sramote, te otvaraju oči omladine i upućuju ih na istinu. Zbog toga oni govore: “Knjige pobijanja, knjige pobijanja, knjige pobijanja”.

Pozivaju na čitanje knjiga Ahl-ul-Bid`a, koristeći sumnju da se iz njih uzima istina – a ignoriše neistina. Tako ovaj jadnik postaje žrtva neistine, jer nisi u stanju razlikovati istinu od neistine, pa ćeš istinu smatrati neistinom, a neistinu istinom.

A ovo je nešto čime su pometeni mnogi, samo im Allâh zna broj, koji su se pripisivali Salafî manhadžu.

Ovo su njihove spletke, koje te okreću od čvrstoće na istini, i pozivanja na istinu – a protivljenja neistini. Knjige pobijanja su pune znanja, i nećete naći živo znanje koje objašnjava istinu od neistine – osim u knjigama pobijanja.

Qur’ân, tako mi Allâha, pobija nevjernike i one koji su u zabludi; munâfiqe, jevreje i kršćane, i nije ostavio zabludu, a da je nije kritikovao, pobio – i objasnio zabludu njenih ljudi.

Sunnah i manhadž Selefa su takođe puni knjiga `Aqîde i Džarha i Ta`dîla (kritike i pohvale), koje su pune kritika i pobijanja ljudi neistine. Ovo je zato što se istina ne može razlikovati od neistine osim putem ove kritike i pobijanja.

Pa čitajte knjige Ibn Tajmijje, i knjige Ibn-ul-Qajjima, i knjige Salafijjûn sadašnjega vremena koji se إِنْ شَاءَ اللهُ bore na Allâhovome putu i brane poziv Allâhu, pružaju omladini zaštitu od smutnji i objašnjavaju im razliku između ispravnoga puta islâma i puteva zablude – i otkrivaju greške imama novotarija i zablude.

Znajte šta je njihova namjera iza objavljivanja rata knjigama pobijanja. Tražite znanje! Odlikujte se traženjem znanja, i pripremite se na ulaganje napora pri traženju znanja. Među stvarima koje će vam pomoći da steknete ispravno znanje su knjige pobijanja. One su, uistinu, vrlo bitan faktor pri traženju znanja. Onaj ko ne poznaje knjige pobijanja je, iako je od znanja memorisao ono što je memorisao, uistinu u nestabilnome stanju.

A vidjeli smo mnoge, vidjeli smo mnoge od onih koji su imali znanje, a zatim upali u zabludu. Nemojte zaboraviti priču `Abdur-Razzâqa (as-San`ânîja). Nemojte zaboraviti priču al-Bajhaqîja. Nemojte zaboraviti priču Abû Dharra al-Harawîja. Oni su bili veliki učenjaci, a ipak ih je jedna sumnja odvela u ruke Ahl-ul-Bid`a, وَ العِيَاذُ بِاللهِ.

`Abdur-Razzâqu je neko ko je imao manje znanja od njega dolazio sa sumnjama, dok to nije učinilo da on upadne u Ši`izam.

Abû Dharru je bila dovoljna riječ pohvale imâma Ašâ’irah od strane al-Bajhaqîja da upadne u zabludu.

al-Bajhaqî je bio prevaren od strane nekih imâmâ zablude, pa je upao u Aš`arijju – kao i mnogi drugi mimo njih.

A i u današnjem vremenu se ne mogu nabrojati ni obuhvatiti svi oni, i od učenjaka i od studenata, koji su bili na Sunnetu, a zatim zalutali zbog jedne i više sumnji, ili metoda i spletki sa kojima su im dolazili neprijatelji – dok se oni nisu okrenuli od istinske Allâhove metodologije. Neke od njih su čak i regrutovali za borbu protiv Salafî manhadža i njegovih ljudi.