Univerzitetska diploma ništa ne dokazuje

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Da li je onome ko želi podučavati ljude vjeri dovoljno da ima univerzitetsku diplomu – ili mora imati preporuku učenjaka?

Odgovor: On mora posjedovati znanje; svi svršenici univerziteta nisu učenjaci. On mora posjedovati znanje i razumijevanje o Allâhovoj vjeri. Diploma nije dokaz znanja; nju može dobiti i najveća neznalica. Sa druge strane onaj ko nema diplomu može biti najučeniji čovjek. Da li je Šajkh Ibn Bâz imao diplomu? Da li je Šajkh Ibn Ibrâhîm imao diplomu? Da li je Šajkh Ibn Humajd imao diplomu? Da li su oni imali diplome? Uprkos tome oni spadaju u imame ovoga vremena. Ono što je bitno je čovjekovo znanje i razumijevanje – a ne diplome i preporuke. One ne igraju nikakvu ulogu. Stvarnost očitava čovjeka; prilikom iskušenja postaje jasno ko je u stvari učen – a ko se samo pretvara da je učen i ko je neznalica.