Umro prije nego što se otkupio za spolni odnos u Ramadhânu

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

 

Pitanje: Šta važi za onoga ko umre a bio je dužan otkupiti se za spolni odnos tokom dana u Ramadhânu?

Odgovor: Taj dug će ostati, osim u slučaju da ima ostavštinu. Ukoliko ima ostavštinu, od toga treba nahraniti šezdeset siromaha. Ukoliko međutim nema ostavštinu, taj dug će mu ostati. Ako ga neko od njegovih srodnika ili braće muslimana želi otkupiti, imaće za to nagradu إِنْ شَاءَ اللهُ.