`Umrah u Ramadhânu umjesto Hadždža?

Govornik: Imâm `Abdul-`Azîz bin `Abdillâh bin Bâz

Izvor:

 

Pitanje: Da li `Umrah u Ramadhânu ispunjava obavezu Hadždža, uzimajući u obzir govor Allâhovoga poslanika صلى الله عليه وسلّم

فَإِذَا كَانَ رَمَضَانُ اعْتَمِرِي فِيهِ فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ حَجَّةٌ

“Obavi `Umru u Ramadhânu, jer je `Umrah obavljena u Ramadhânu kao Hadždž” (al-Bukhârî 1782)?

Odgovor: `Umrah u Ramadhânu ne ispunjava obavezu Hadždža, ali je njena nagrada ista kao nagrada za Hadždž, na osnovu govora Allâhovoga poslanika صلى الله عليه وسلّم

فَإِذَا كَانَ رَمَضَانُ اعْتَمِرِي فِيهِ فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ حَجَّةٌ

“Obavi `Umru u Ramadhânu, jer je `Umrah obavljena u Ramadhânu kao Hadždž” (al-Bukhârî 1782)

Ovo se odnosi na nagradu za obavljenu `Umru, a ne znači da ona mijenja Hadždž – na način da osoba koja obavi `Umru u Ramadhânu nije dužna obaviti Hadždž. On dakle mora obaviti (obavezni) Hadždž – i u slučaju da obavi `Umru u Ramadhânu. Ovo je stav učenjaka po ovome pitanju.

`Umrom obavljenom u Ramadhânu se dakle postiže ista nagrada kao za Hadždž, ali ona ne skida obavezu obavljanja (obaveznoga) Hadždža.