Umor koji spriječava namaz

Autor: `Allâmah `Abdur-Rahmân bin Nâsir as-Sa`dî (umro 1376)

Izvor: Tajsîr-ul-Karîm, strana 179

Allâh تَبَارَكَ وَ تَعَالَى je rekao:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ

“O vi koji vjerujete, ne pristupajte namazu pijani, dok ne budete znali šta govorite” (4:43)

Ovim je obuhvaćeno i da čovjek ne treba obavljati namaz ukoliko je toliko umoran da ne zna šta radi ili govori. Âjah bi mogao ukazivati i na to da onaj ko želi obavljati namaz prvo treba dovršiti sve što ga odvraća od namaza – kao na primjer obaviti prirodnu potrebu i utoliti glad, što je spomenuto u autentičnom hadîthu.