Uljepšavanje glasa prilikom učenja Qur’âna ili Adhâna

Uljepšavanje glasa prilikom učenja Qur’âna ili Adhâna

Autor: al-Ladžnah ad-Dâ’imah

Izvor: Fatâwâ al-Ladžnah ad-Dâ’imah (4/36/829)

Pitanje: Koji je propis za uljepšavanje glasa prilikom učenja Qur’âna ili Adhâna?

Odgovor: Ukoliko uljepšavanje glasa ne dostiže stepen pjevanja, to je dozvoljeno. Ibn-ul-Qajjim رحمه الله je rekao:

“Poslanik صلى الله عليه وسلم je volio lijep glas prilikom učenja Adhâna i Qur’âna i slušao bi ga”.

Autentično se bilježi da je poslanik صلى الله عليه وسلم rekao:

لَمْ يَأْذَنِ اللَّهُ لِشَىْءٍ مَا أَذِنَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ

“Allâh nije ništa slušao kao što je slušao Vjerovjesnika صلى الله عليه وسلم kako lijepo uči Qur’ân”.

(al-Bukhârî 5023, Muslim 792 i Abû Dâwûd 1473)

On صلى الله عليه وسلم je takođe rekao:

زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ

“Uljepšavajte Qur’ân vašim glasovima”.

(an-Nasâ’î 1015, Abû Dâwûd 1468 i Ibn Mâdžah 1342)

(al-Hâkim bilježi ovaj hadîth sa slijedećim dodatkom: “… jer uljepšavanje glasa povećava ljepotu Qur’âna”)

Neki učenjaci su rekli:

Značenje uljepšavanja glasa prilikom učenja Qur’âna je da se Qur’ân uči ispravno, melodičnim i povišenim glasom, u skladu sa onim što je Abû Mûsâ rekao poslaniku صلى الله عليه وسلم: “Da sam znao da si me slušao, uljepšao bih svoje učenje za tebe”. Učenje Qur’âna ili Adhâna na muzički melodičan način nije dozvoljeno. Ibn Qudâmah رحمه الله je rekao u al-Mughnî:

“Abû `Abdillâh (Imâm Ahmad) je mrzio melodična učenja i rekao da je to Bid`a (novotarija)”.

Dalje je rekao:

“Govor Ahmada se odnosi na pretjerivanje u tome, na način da se Harakât (znakovi na arapskim slovima) pretvaraju u Hurûf (arapska slova) i da se produžuju kratki samoglasnici”.