Ulazi li se u pubertet sa 15 godina ako nema znakova puberteta?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

 

Pitanje: Ukoliko čovjek napuni 15 godina ali se na njemu ne vide nikakvi znakovi puberteta, da li je on odgovoran za svoja djela?

Odgovor: Da. Zadnja granica ulaska u pubertet je kada čovjek napuni 15 godina.

Pitanje: Čak i ako znakovi puberteta nisu vidljivi?

Odgovor: Čak i ako nisu vidljivi.