Ulazak u Ihrâm na `Arafatu

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Čovjek je došao u Makku sa namjerom da obavi Hadždž ukoliko mu se ukaže prilika. On međutim nije izgovorio ovaj nijjah kod Mîqâta. Ušao je u Ihrâm ujutro na dan `Arafah. Šta je on dužan učiniti?

Odgovor: Ukoliko je on prošao Mîqât bez čvrste odluke da će obaviti Hadždž nego da će ga samo obaviti ukoliko mu se ukaže prilika, a nakon toga tek na `Arafatu uvidio da ima priliku obaviti Hadždž – neka uđe u Ihrâm na `Arafatu gdje je namjerio obaviti Hadždž.