Ukoliko budeš upitan ko je najučeniji…

Ukoliko budeš upitan ko je najučeniji…

Autor: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn

Izvor: Šarh Sahîh al-Bukhârî (1/322-323)

Ukoliko ti osoba postavi pitanje pa mu ti kažeš da se obrati učenjacima a on te upita ko je od njih najučeniji – reci da Allâh zna bolje. Kada je Imâm Ahmad رحمه الله upućivao učenjacima nikada nije izdvajao određenoga učenjaka. On nije govorio “Pitaj toga i toga”, nego “Pitaj učenjake” – jer se plašio smutnje. Ovo dokazuje njegovu رحمه الله bogobojaznost, jer bi da je imenovao određenoga pojedinca to značilo da je on najučenija osoba – a on ipak i ima pravo i pogriješi.

Ukoliko uputiš pitaoca učenjacima a postoji rizik da će on otići neukoj osobi i pitati nju – u tome slučaju je bolje imenovati učenjaka. Imenovanje najpouzdanijega i najpobožnijega učenjaka sa najboljim znanjem čak može biti i obavezno – tako da pitalac može otići njemu.

U protivnome je najbolje jednostavno reći da ide učenjacima – da onoga koga imenuješ i izdvojiš ne bi stavljao na iskušenje.