Udovica želi na izlet tokom perioda žalosti

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Smije li žena tokom perioda žalosti otići u divljinu sa svojim kćerkama i ženskom rodbinom, uzimajući u obzir da tokom izleta neće vidjeti nijednog stranog muškarca?

Odgovor: Ne, neka ne izlazi. Ona treba ostati u svojoj kući tokom perioda žalosti.