Udjeljivanje sadaqe za preminuloga koji je ponekad obavljao namaz

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitalac: Otac mojih kćeri je umro. Postio je povremeno, što znači da nije postio Ramadhân. Da li je dozvoljeno udjeljivanje sadaqe (za njega)?

al-Fawzân: Da li je klanjao? Da li je čuvao namaz?

Pitalac: Izbjegavao je obavljati namaz.

al-Fawzân: Znači nije obavljao neke namaze?

Pitalac: Ostavljao je mnoge namaze.

al-Fawzân: I umro je u tome stanju a nije se pokajao?

Pitalac: Ponekad je obavljao namaz kod kuće. Ponekad je išao na Džumu. Ponekad.

al-Fawzân: Pitam da li je ostavljao namaz (na način da uopšte nije klanjao), a ne da li ga je obavljao u džematu.

Pitalac: U džematu nikada nije obavljao namaz.

al-Fawzân: Ali nije ostavljao namaz?

Pitalac: Ostavljao ga je.

al-Fawzân: Namjerno?

Pitalac: Iz lijenosti.

al-Fawzân: Ne treba postiti za njega, jer njemu dobra djela nisu od koristi.

Pitalac: Ni sadaqah?

al-Fawzân: Ukoliko je umro u tome stanju, za njega ne treba udjeljivati sadaqu – niti tražiti oprost.