Udjeljivanje sadaqe sa namjerom da to bude razlog ozdravljenja

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

 

Pitanje: Ukoliko čovjek udijeli sadaqu siromašnima i onima u potrebi, namjeravajući time da Allâh izliječi njegovog bolesnog srodnika, na osnovu hadîtha:

دَاوُوا مَرضاكُمْ بِالصَّدقةِ

»Liječite vaše bolesne sadaqom« [dobar prema al-Albânîju u Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (744)],

smatra li se to dobrim djelom zbog dunjalučke koristi?

Odgovor: To je u redu. Allâh sadaqom otklanja teškoće. On želi Allâhovu nagradu i želi da Allâh otkloni ono što je zadesilo njega ili njegovog sina. To dakle ne predstavlja problem.