Udhhijah se obavlja kod kuće i u svome mjestu

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: U zadnje vrijeme se raširila vaša fetva da je slanje novca dobrotvornim organizacijama za klanje Qurbâna u suprotnosti sa Sunnetom. Šta vi kažete o tome?

Odgovor: Da, ja to govorim i sada. Udhhijah se treba obaviti kod kuće, kod onoga ko kolje i njegove djece i komšija. On i njegova djeca od toga trebaju jesti, udjeljivati to kao sadaqu i poklanjati. Udhhijah se dakle treba obavljati u kućama muslimana, tako da se familije time okorištavaju i javno i tajno.

Ukoliko se kolje na drugom mjestu, tada nestaju ova karakteristična obilježja, koja su mudrost iza klanja u kućama. Onaj ko želi udijeliti sadaqu i dati je dobrotvornim organizacijama, neka to uradi (neovisno o klanju Qurbâna). Što se tiče `ibâdetâ brate moj, oni trebaju ostati onakvi kakvi su. Allâhov poslanik  je klao Qurbân u svojoj kući. Ashabi su klali Qurbân u svojim kućama. Nisu slali novac u druge zemlje, da se kolje tamo. U tom slučaju bi nestale prednosti klanja u kućama i u svome mjestu. To je dakle ritual koji se treba obavljati u svome mjestu i kod kuće.