Ući će u Džannah ljudi čija su srca kao srca ptica

Ući će u Džannah ljudi čija su srca kao srca ptica

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Pročitao sam hadîth

يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَقْوَامٌ أَفْئِدَتُهُمْ مِثْلُ أَفْئِدَةِ الطَّيْرِ

“Ući će u Džannah ljudi čija su srca kao srca ptica.” (Muslim 2840)

i želio bih znati da li je ovaj hadîth prenešen. Šta ovo znači?

Odgovor: To znači da u njima nema zavisti. Ona su prazna od zavisti, pa su na taj način kao srca ptica. Da, ovaj hadîth jeste prenešen od poslanika صلى الله عليه وسلم.