Učenje Tadžwîda od novotarâ

Učenje Tadžwîda od novotarâ

Govornik: `Allâmah Zajd bin Muhammad bin Hâdi al-Madkhalî

Izvor:

Pitanje: Da li je dozvoljeno učiti propise Tadžwîda u masdžidu gdje su ljudi novotari, uzimajući u obzir da postoji Salafî masdžid, ali u njemu niko ne predaje Tadžwîd?

Odgovor: Učenjaci su upozoravali protiv uzimanja znanja od Ahl-ul-Bid`a. Pitalac treba biti upozoren protiv njih, jer će ga oni odvući sa sobom na ono na čemu su oni od novotarija. On će onda upasti u ono što mu šteti i po pitanju njegove vjere i po pitanju dunjâluka.

Pitalac je dužan da potraži učitelja koji je od Ahl-us-Sunnah i koji je čvrst kada su u pitanju novotarije da ga poduči Qur’ânu i Tadžwîdu. Neka se ne miješa sa novotarima i neka se ne izlaže riziku da postane jedan od njih. Pa pazi! Pazi na to!