Učenje sûre al-Qadr deset puta nakon uzimanja abdesta?

Govornik: Imâm `Abdul-`Azîz bin `Abdillâh bin Bâz

Izvor:

Pitanje: Da li je od Allâhovoga poslanika صلى الله عليه وسلّم ili od pravednih Selefa prenešeno da je Allâhov poslanik صلى الله عليه وسلّم volio učiti sûru al-Qadr deset puta nakon uzimanja abdesta?

Odgovor: To nema osnovu; ni od Allâhovoga poslanika صلى الله عليه وسلّم niti od ashaba. To dakle nije istina.