Učenje sûre “al-Mulk” svake noći

Govornik: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn (umro 1421)

Izvor:

 

Pitanje: Postoji li hadîth koji kaže da svake noći treba proučiti sûru “al-Mulk”?

Odgovor: Da, postoji hadîth koji kaže da svake noći treba proučiti sûru “al-Mulk”. Hadîth je dobar i može se koristiti kao dokaz kada je u pitanju činjenje dobrih djela.