Učenje sûre al-Kahf petkom

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

 

Pitanje: Da li je tačno da učenje sûre al-Kahf petkom nije Sunnah i da ne postoji autentičan hadîth o tome?

Odgovor: Hadîthi o tome su slabi, ali učenjaci kažu da jačaju jedni druge. Stoga ne predstavlja problem to činiti, kao što ni ostavljanje tog djela ne predstavlja problem. Stvar je jednostavna; onaj ko smatra da to nije Sunnah neće učiti tu sûru, dok će je onaj ko smatra da je Sunnah učiti. Izbor je dakle širok.