Učenje sûre al-Fâtihah u sebi bez pomjeranja jezika i usana

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Da li je klanjaču dozvoljeno da uči sûru al-Fâtihah u sebi – bez pomjeranja jezika i usana?

Odgovor: Ne, to je neispravno. Učenje nije učenje ukoliko ne pomjera jezik i čuje sam sebe. On dakle u najmanju ruku mora čuti sam sebe.