Učenje specifičnoga Dhikra na svakome krugu Tawâfa zbog lakšega pamćenja broja krugova

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Prilikom obavljanja Tawâfa oko Ka`be na svakome krugu učim određeni Dhikr – da bih lakše brojao krugove. Tako na primjer na prvome krugu tražim oprost od Allâha, na drugome krugu donosim salawât na Allâhovoga poslanika صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم – i tako dalje na ostalim krugovima.

Odgovor: Ne postoji dokaz za to. Ne postoji dokaz za to; dovi Allâhu na način koji ti je lak, ili uči Qur’ân, ili izgovaraj “Subhân Allâh” i “Lâ ilâha illâ Allâh”.

Krugove možeš brojati sklapanjem prstiju i tako ćeš إن شاء الله moći pratiti broj krugova.