Učenje Qur’âna za mrtve

Učenje Qur’âna za mrtve

Govornik: Imâm `Abdul-`Azîz bin `Abdillâh bin Bâz

Izvor: Šarh Kašf-iš-Šubuhât, strana 44

Pitanje: Postoje učenjaci koji kažu da učenje Qur’âna dopire do mrtvih.

Odgovor: Ispravno mišljenje je da ne dopire. Ibn Tajmijjah je rekao da ne postoje različita mišljenja o tome da učenje Qur’âna ne dopire do mrtvih.

Učenje Qur’âna dakle ne dopire do mrtvih. Nije dozvoljeno učiti Qur’ân u zamjenu za naplatu. Ne postoji dokaz od Allâhovoga poslanika صلى الله عليه وسلّم da učenje Qur’âna dopire do mrtvih. Jedino što se spominje su `ibâdeti kao Sadaqah, Hadždž i `Umrah, te dova. Muslimani su o ovome saglasni.

Nema dakle dokaza za učenje Qur’âna za mrtve.