Učenje Qur’âna u namazu nakon sûre al-Fâtihah je preporučeno

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Ukoliko žena sama obavlja obavezni namaz pa ne prouči sûru nakon sûre al-Fâtihah, koji je propis za njen namaz? Mora li ona učiniti Sudžûd as-Sahû?

Odgovor: Učenje sûre nakon sûre al-Fâtihah je Sunnah (preporučeno). Njen namaz je ispravan.

Njen namaz je dakle ispravan, a neki učenjaci kažu da je u tome slučaju preporučeno učiniti Sudžûd as-Sahû. Prema njima je preporučeno učiniti Sudžûd as-Sahû ukoliko se izostavi Sunnah u namazu.