Učenje Qur’âna sa mobilnoga telefona u nečistome stanju

Govornik: `Allâmah `Abdul-`Azîz bin `Abdillâh Âl aš-Šajkh

Izvor:

 

Pitanje: Koji je propis za učenje Qur’âna sa mobilnoga telefona u nečistome stanju?

Odgovor: To je u redu. U tvojoj ruci je mobilni telefon, a ne Mushaf.