Učenje Qur’âna sa kasetofona ne tjera Šajtâna iz kuće

Učenje Qur’âna sa kasetofona ne tjera Šajtâna iz kuće

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor: http://alfawzan.ws/node/5408

Pitanje: Da li se Šajtân tjera iz kuće ako se sûra al-Baqarah pusti preko kasetofona i sluša bez da se prati?

Odgovor: Ne. Kasetofon ne ispunjava smisao. Smisao se ispuni kada se sûra al-Baqarah prouči. Učenje je `ibâdah, a `ibâdah se ne izvršava preko kasetofona. To moraš izvršiti ti ili neko drugi. Lijepo je međutim slušati kasetofon, ali to ne može zamijeniti učenje sure al-Baqarah.