Učenje Qur’âna nakon sûre al-Fâtihah na zadnjim rekatima

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Da li je propisano učenje sûre (nakon sûre al-Fâtihah) na zadnja dva rekata Podne namaza i Ikindije?

Odgovor: Ne; prema većini učenjâkâ se na dva zadnja rekata uči samo sûrah al-Fâtihah. Neki učenjaci su međutim dozvolili učenje nekoliko âjeta na zadnja dva rekata, ali je to u suprotnosti sa mišljenjem većine.