Učenje Qur’âna i dodirivanje âjeta na mobilnome telefonu bez abdesta

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Da li je abdest neophodan za učenje Qur’âna i dodirivanje âjeta na mobilnome telefonu?

Odgovor: Ne, abdest nije neophodan za to. Abdest je jedino neophodan za direktno dodirivanje Mushafa. Ovo se zasniva na govoru Allâhovoga poslanika صلى الله عليه وسلّم u hadîthu `Amra bin Hazm:

لاَ يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلاَّ طَاهِرٌ

“Niko osim onoga ko je čist ne smije dodirivati Qur’ân.” (Muwatta Mâlik 15/473)

Mobilni telefon na kojem je snimljen Qur’ân i na kojem su napisani âjeti nije Mushaf. To je mobilni telefon, te stoga onaj ko uči sa njega i ko ga nosi i dodiruje nije griješan – čak i u slučaju da nema abdest. Ovo se zasniva na tome da mobilni telefon nije Mushaf, te stoga za njega ne važe propisi koji važe za Mushaf.