Učenje nakon sûre al-Fâtihah na zadnja dva rekata

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

 

Pitanje: Neki imâmi uče nakon sûre al-Fâtihah na zadnja dva rekata Jacije namaza. Da li mi je dozvoljeno učiti kraće sûre nakon sûre al-Fâtihah?

Odgovor: Da, uči sve dok imâm šuti.